Najzwyklejszy uśmiech

3 lipca Serve the City Kraków zorganizowało wyjście do bezdomnych z paczkami z żywnością w ramach cyklicznego projektu Uliczny posiłek. Z racji tego, że było dość ciepło, na Plantach przebywało wiele osób. Rozdaliśmy wszystkie 30 paczek z napojami oraz jedzeniem i usłyszeliśmy wiele słów wdzięczności. Największą motywacją angażowania się w tego rodzaju wydarzenia pozostają uśmiech i przebłysk nadziei w oczach osób otrzymujących paczki.

Jak zawsze najcenniejszym darem dla osób przebywających na ulicy są rozmowy, podczas których okazało się, że każdy nosi w sobie inną historię – nieudany wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, nagła choroba, „potknięcie”, które doprowadziło do bezdomności. Jednocześnie w trakcie rozmów także na inne tematy mogliśmy często zapomnieć o tym, że rozmawiamy z osobą bezdomną, i mamy nadzieję, że nasi rozmówcy choć przez chwilę również zapomnieli o swojej bezdomności.