Poszukiwani Wolontariusze DPS Kraków

 
Serve the City Kraków serdecznie zaprasza chętnych do przeprowadzenia warsztatów dla osób z niepełnosprawnością umysłową w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej (DPS).
 
Ze względu na obawy związane z COVID-19 warsztaty te będą prowadzone online z wykorzystaniem platformy Zoom. Mieszkańcy DPSu będą przebywać w jednej dużej sali z dużym ekranem do projektora lub w małych grupach przed laptopem.
 
 
Jeśli chcesz przeprowadzić warsztaty dla mieszkańców DPS w którejś z tematyk:
 
  • zajęcia z polskiego języka migowego
  • lekcje podstaw języka obcego
  • nauka piosenek z pokazywaniem
  • czytanie książek

zgłoś się w ankiecie:

 

Chcemy zaznaczyć, że pracownicy ośodka proszą, aby warsztaty były PROSTE i POWTARZALNE: z ruchami rąk, obrazami, dźwiękami i powtarzaniem słów. Lekcje nie powinny trwać dłużej niż 40 minut.