17 października, 2016

Kraków

Projekty i aktywność w Krakowie:

W lipcu 2014 powstało Serve the City Kraków. Wykorzystując format wielu małych projektów, zaczęliśmy identyfikację potrzeb Krakowa. Mając za sobą rozmowy z organizacjami pożytku publicznego, firmami, liderami lokalnych społeczności oraz osobami zainteresowanymi wolontariatem, zrozumieliśmy że konieczne jest sformalizowanie naszego statusu i ustanowienie odpowiedniej struktury. Podjęliśmy się realizacji kilku innych projektów, pomogliśmy paru organizacjom znaleźć wolontariuszy, i jesienią 2016 roku zarejestrowaliśmy krajową fundację. Formalne zarejestrowanie naszej działalności znacznie ułatwia współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego oraz firmami, dając możliwość tworzenia partnerskich projektów wolontariackich.

W Krakowie pomagamy…

Organizacjom pożytku publicznego
Osobom prywatnym
 
Reprezentują Państwo organizację pożytku publicznego? Określimy Państwa potrzeby i przygotujemy projekty przyjazne dla wolontariuszy, które są adekwatne do Państwa celów. Pomóżmy razem. Często widzimy i znamy potrzeby innych. Czas, by poznać ich imiona. Czy znają Państwo kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji? Oto jak możemy im pomóc.

Znajdź wolontariuszy

Stań się wolontariuszem

Firmom w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Lokalnym społecznościom
 
Zarządzamy całym procesem związanym z wolontariuszami, projektem i przepływem informacji, mając na uwadze program wolontaryjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), oraz stosując mierzalną weryfikację efektów i ewaluację po projekcie. Współpracując z organizacjami non-profit oraz środowiskiem biznesowym, pomagamy lokalnym społecznościom w upiększaniu przestrzeni publicznej, usuwaniu graffiti, zakładaniu ogródków osiedlowych i innych projektach.
Uzyskaj pomoc dla
swojego programu CSR
Poinformuj nas o swoich
pomysłach i projektach