9 stycznia, 2017

Jak nas wesprzec?

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności!

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem datku na rzecz Serve the City Polska, mogą Państwo tego dokonać zarówno przez wpłaty na poniższy numer konta bankowego lub przez formularz:

Status Prawny: Fundacja
NIP: 6762517012
REGON: 365913315
KRS: 0000647245

Wspieraj

Wpłać przelewem bankowym

Przelew krajowy: 48 1140 2004 0000 3302 7657 1281

Przelew zagraniczny: PL48 1140 2004 0000 3302 7657 1281
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nazwa banku: mBank

Właściciel konta: FUNDACJA SERVE THE CITY POLSKA
W tytule przelewu prosimy wpisać: „na cele statutowe”

Informacje podatkowe

Pragniemy przypomnieć, że polskie prawo podatkowe umożliwia zarówno osobom fizycznym jaki i osobom prawnym odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania (dochodu). Podatnik może dokonać odliczenia darowizny jeśli organizacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), niezależnie od tego, czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Serve the City Polska prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy i stąd Państwa darowizny mogą być odliczone.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

  • w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji;
  • w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną..

Proszę pamiętać, że odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy w przypadku osób fizycznych oraz 10% w przypadku osób prawnych.