9 stycznia, 2017

Jak nas wesprzec?

Dziękujemy za rozważanie wsparcia naszej działalności! Jeśli są Państwo zainteresowanie przekazaniem datku na rzecz Serve the City Polska, prosimy o przelew na poniższe konto:

Przelew krajowy: 48 1140 2004 0000 3302 7657 1281

Przelew zagraniczny: PL48 1140 2004 0000 3302 7657 1281
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nazwa banku: mBank

Właściciel konta: FUNDACJA SERVE THE CITY POLSKA
W tytule przelewu prosimy wpisać: “na cele statutowe”

Status Prawny: Fundacja
NIP: 6762517012
REGON: 365913315
KRS: 0000647245

Pragniemy przypomnieć, że polskie prawo podatkowe umożliwia zarówno osobom fizycznym jaki i osobom prawnym odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania (dochodu). Podatnik może dokonać odliczenia darowizny jeśli organizacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), niezależnie od tego, czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Serve the City Polska prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy i stąd Państwa darowizny mogą być odliczone.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

  • w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji;
  • w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną..

Proszę pamiętać, że odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy w przypadku osób fizycznych oraz 10% w przypadku osób prawnych.