20 maja, 2018

Prywatność, ochrona i archiwizacja danych

Fundacja Serve the City Polska, w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych, posługuje się zasadami ujętymi w poniższych dokumentach. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub życzenia w stosunku do danych, które mogliśmy zgromadzić, prosimy o kontakt pod adresem info@servethecity.pl.