Przyjazd wolontariuszy ze szkoły w Maastricht do Krakowa

Od 24 do 28 kwietnia będziemy podejmować grupę siedmiu uczniów ze szkoły United World College w Maastricht, która przyjeżdża do Krakowa, aby realizować zaproponowane przez nas projekty wolontariackie na rzecz miasta. Goście oraz wolontariusze z Krakowa będą aktywni szczególnie w zakresie:

  • Przygotowywania paczek żywnościowych i dostarczenia ich bezdomnym na ulicy – około 75 paczek.
  • Drobnych napraw, prac malarskich w schronisku dla bezdomnych.
  • Pomocy w akcji dostarczania ciepłego posiłku bezdomnym.
  • Sprzątania śmieci.

Jeśli chcesz nam pomóc w wyżej wymienionych akcjach wolontariackich w którymś z dni między 24 a 28 kwietnia, prosimy o kontakt na adres: info@servethecity.pl

 

Wkrótce podamy więcej szczegółów!