29 grudnia, 2016

Kim jesteśmy?

stc-logo-h-PL-small

stc-skyline

Po co następna fundacja?

Jednym z największych problemów naszych miast jest brak komunikacji i współpracy między przedstawicielami różnych grup społecznych a instytucjami. Istnieje wiele barier pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy, a tymi, którzy mogą ją zapewnić. To skutkuje apatią w stosunku do cierpiących i potrzebujących, brakiem zaangażowania w wolontariat, niewiedzą odnośnie tego, co należy uczynić (oraz co można uczynić), oraz wzrastającym poczuciem bezradności wśród najbardziej narażonych mieszkańców naszego miasta.

Wierzymy, że wiele osób czyniących niewiele, może dużo zmienić.

Apatia, Niewiedza, Brak zaangażowania, Bezradność.

Serve the City istnieje, aby to zmienić.

Jak to się zaczęło?

Fundacja Serve the City International powstała w Brukseli w 2005, gdy kilkoro przyjaciół szukało możliwości zaangażowania się w pracę społeczną na rzecz swojego miasta, współpracując z organizacjami non-profit. Nie minęło dużo czasu, gdy Serve the City Brussels zapewniała możliwości uczestniczenia w projektach wolontariackich  dla setek chętnych i dla wielu stała się podstawową formą aktywności społecznej w Brukseli. Zaledwie rok później ów pomysł padł na podatny grunt w wielu innych miast Europy. Obecnie fundacja Serve the City jest obecna w ponad 60 miastach na całym świecie, a w 50 następnych trwają przygotowania do rozpoczęcia jej działalności.

W sierpniu 2014 Travis Mielonen przygotował rozpoczęcie działalności Serve the City w Krakowie i w tym samym miesiącu zrealizowany został pierwszy projekt wolontariacki. Do dzisiaj z powodzeniem zrealizowano pięć projektów w ramach STC Kraków. Chcemy, aby STC Kraków służyło miastu, a nie było tylko jednym z programów pomocy. Od października 2015 do września 2016 trwała praca nad przystosowaniem ogólnych mechanizmów fundacji  do rzeczywistości panującej w Krakowie (STC Kraków) i w Polsce (STC Poland), co wiązało się między innymi z konkretyzacją celów. W październiku  2016 Travis wraz z Krzysztofem i Weroniką Trochimiuk oficjalnie założyli fundację „Serve the City Polska”, co umożliwia nam współpracę na nowym poziomie z firmami, organizacjami non-profit oraz bezpośrednio z konkretnymi osobami. To „nowe otwarcie” daje szansę na działalność społeczną z nowym zapasem energii i lepszą efektywnością. Jest to fundacja działająca na terenie całego kraju, co umożliwia powstawanie oddziałów STC w całej Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem oraz regulaminem.

Jeżeli chcą Państwo uruchomić oddział Serve the City w innym mieście w Polsce, prosimy o kontakt i zacznijmy wcielać to w życie!

Nasze Wartości

Poniższe wartości towarzyszą nam przy podejmowaniu naszych decyzji i naszym pragnieniem jest, by wszyscy wolontariusze, członkowie zespołów projektowych i partnerzy projektów uznali owe wartości za zasady przewodnie. 

• Pokora
• Współczucie
• Szacunek
• Odwaga
• Miłość
• Nadzieja

Nasz Fundament

Wszystkie wartości opierają się na pewnym fundamencie, to jest punkcie odniesienia, który nie zmienia się nawet jeśli okoliczności stają się trudne lub gdy trudno zrozumieć to, co ma wokół miejsce; jest to szczególnie ważne dla organizacji non-profit, której działalność skupiona jest wokół sprawiedliwości społecznej.

Choć nie jesteśmy w żadnej mierze organizacją o charakterze religijnym, to dla nas ów fundament stanowią nauczania Jezusa. Wierzymy, że jego nauczania dotyczące równości, troszczenia się o słabych i bezbronnych, służenia innym, miłości wobec bliźniego tworzą wartości, z którymi mogą wszyscy się zgodzić, i że są one jednocześnie godne podziwu i godne naśladowania, niezależnie od religijnych czy filozoficznych zapatrywań. Stosujemy jego nauczania jako punkt odniesienia, gdy rozważamy, jak możemy pracować razem w ramach zespołu Serve the City oraz współpracować z partnerami i przyjaciółmi.

Ruch, który prawdziwie akceptuje i przyjmuje wszystkich, bez żadnych wyjątków...

Choć brzmi to jak bezzasadne powtarzanie się, pragniemy podkreślić, że Serve the City nie jest polityczną ani religijną organizacją i w związku z tym nie dyskryminujemy ani nie faworyzujemy określonego światopoglądu. Z uwagi na charakterystykę fundacji towarzyszy nam wiele osób, które można nazwać można nazwać praktykującymi chrześcijanami, w tym wszyscy zarządzający fundacją, oraz wiele osób niewierzących, zaangażowanych w projekty wolontariackie, mających własną motywację. Pragniemy, aby Serve the City był ruchem prawdziwie akceptującym i przyjmujących wszystkich, bez żadnych wyjątków, i aby nikt nie był wypytywany o swoje poglądy lub poglądy innych oraz, by nie oczekiwano od nikogo zmiany owych poglądów. W trakcie realizowania projektów nie głosimy żadnej ideologii i nie będziemy współpracować z organizacjami, dla których propagowanie własnej ideologii jest warunkiem przystąpienia do współpracy.