New semester of English teaching – volunteers needed!

We have a great opportunity for those that speak English, native speakers and non-native speakers (at roughly C1 level) are welcome! Serve the City Kraków is looking for volunteers who could commit 90 minutes every other week to provide English conversation opportunities for a group of teachers and caregivers in the Special Purpose School and
-> Continue reading New semester of English teaching – volunteers needed!

Volunteers needed to teach English!

We have a great opportunity for those that speak English, native speakers and non-native speakers (at the C1 level) are welcome! Serve the City Kraków poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby oddać raz na dwa tygodnie 90 minut swojego czasu na zajęcia konwersacyjne w j. angielskim z grupą nauczycieli i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr. 4 przy
-> Continue reading Volunteers needed to teach English!